canlı destek

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GÖREVLENDİRMELER 

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MAAŞ VE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER/

EK DERS 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

KAMU İHALE KANUNU

HARCIRAH KANUNU

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

BÜTÇE UYGULAMASI VE YAPISI

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

2019 AKADEMİK PERSONEL ORYANTASYON SUNUMU 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ