Çerez Örnek
canlı destek

EGE ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MENTORLUK PROGRAMI BAŞVURULARI AÇILDI!

EGE ÜNİVERSİTESİ USTALARINI ARIYOR !

Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz...

 

Ege Üniversitesi Ailesi’nin üyesi olan, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak hem kendisinin hem de çalışma arkadaşlarının gelişimine destek olmak isteyen kişileri “Ege Üniversitesi Kurumsal Mentorluk Programı’nın bir parçası olmaya davet ediyoruz.

 

Ege Üniversitesi İdari Personel Mentorluk Programı

Ege Üniversitesi İdari Personel mentorluk programı üniversite idari birimlerinde çalışan personellerin kariyer planlarına destek olmak, personelin mevcut görevine katkı sağlamanın yanında gelecekte üniversitede yer alabileceği farklı pozisyonlara ilişkin bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere mentorlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının sistematik olarak gerçekleştirilmesi ve menteelerin (programa alınan personelin) program kapsamında izlenmesi ve raporlanmasını içeren gönüllülük esası dahilinde katılım ve katkı içeren bir programdır.

Mentor (Usta) Kimdir?

Güvenilen ve deneyimli bir rehber, danışman, akıl hocası ve yol gösterici, kısacası ustadır. Ege Üniversitesi’ne ve yaptığı işe özgü bilgi birikimini ve deneyimini gönüllülük esası ile daha az deneyim sahibi ve gelişim ihtiyacı duyan çalışma arkadaşlarına aktarılacak kişilerdir.

Mentee (Çırak) Kimdir?

Mentorluk alarak bilgi ve deneyimini arttırmak isteyen, kariyer ve kişisel gelişim alanlarında kendisine rol model (usta) olacak deneyimli kişiler ile çalışmaya gönüllü kişilerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Mentorlarda (Ustalarımızda) Aradığımız Özellikler

 • Birlikte öğrenme ve gelişmenin önemine dair farkındalık
 • Bilgi ve deneyimlerini aktarma isteği-gönüllülük
 • 10 yıl ve üzeri deneyim
 • Etkili iletişim becerileri
 • Şef ve üstü bir pozisyonda olmak
 • Ekip yönetme deneyimine sahip olmak

 

Mentee’lerde (Çıraklarımızda)  Aradığımız Özellikler:

 • Birlikte öğrenme ve gelişmenin önemine dair farkındalık
 • Öğrenmeye ve gelişime açık ve istekli olmak
 • 0-5 yıl arası deneyim

 

Program Süreci

Mentorluk süreci aşağıdaki adımlardan oluşacaktır:

 1. 15 Eylül 2023 tarihine kadar mentor ve mentee başvuruların alınması
 2. 15-30 Eylül 2023 tarihleri arasında mentor ve mentee eşleştirmelerinin yapılması
 3. 25-30 2023 Eylül tarihleri arasında tüm mentör ve mentee’lerin programın amacı ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgilendirilmesi amacıyla genel bir toplantının yapılması
 4. Ekim 2023 – Nisan 2024 tarihleri arasında altı ay sürecek mentor ve mentee arasında haftada 1 kez 45 dakikalık bireysel görüşmelerin gerçekleşmesi
 5. Her bir görüşme sonrası mentor ve menteelerin görüşmeleri değerlendirmesi
 6. En son görüşmeden sonra mentör ve mentee’lerin programın tamamını değerlendirilmesi
 7. Tüm mentor ve mentee eşleşmelerinin başarılarının değerlendirilmesi bir sonraki yıl için planlama yapılması

 

Başvuru Süreci

 • 15 Eylül 2023’e kadar linkteki mentor veya mentee formlarını doldurarak İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne  (insankaynaklari@mail.ege.edu.tr) mail yoluyla göndererek başvuru yapabilirsiniz.

 

MENTOR (USTA) BAŞVURU FORMU

MENTEE (ÇIRAK) BAŞVURU FORMU

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ