canlı destek

DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI

 

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Yapan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi

Sözleşmeli işçi kadrosundan sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan personelimize yönelik beş oturumda oryantasyon eğitimleri sayın rektörümüzün de katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim Programı kapsamında genelde “Ege Üniversiteli olmak”, özelde ise  bizi biz yapan değerlerimiz, davranış kodlarımız, bu zamana kadar Ege Üniversitesi ailesi olarak beraber başardıklarımız, temel birimlerimiz, ihtiyaç duyacağınız genel bilgiler ve nihai olarak temel haklar üzerine bilgiler sunulmuştur.

Akademik Personel Oryantasyon Programı

Toplam 9 modülden oluşan Akademik Personel Oryantasyon Programı 9, 15, 16, 17 Ekim 2018 tarihlerinde tamamlanmıştır. Program kapsamında dokuz alt başlıkta bilgilendirme yapılmıştır. Bu başlıklar aşağıda belirtilmiştir.

  • Üniversite Genel Tanıtım
  • Yasal Yükümlülükler
  • Bilişim Hizmetleri
  • Ege Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Stratejisi; Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri
  • Bilimsel Araştırma Projeleri
  • Ege Üniversitesi Kütüphane ve Hizmetleri
  • Uluslararası Hareketlilik
  • Ege Üniversitesi EBİLTEM Faaliyetleri ve Hizmetleri
  • İşyerinde Eşitlik

 

Temel Bilgisayar Eğitimi

Sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan personel oryantasyon eğitimlerinin değerlendirilmesi sonucunda çalışanların bilgisayar kullanım becerilerindeki eksiklik keşfedilmiştir. Bu eksikliği gidermeye yönelik olarak 27-28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde Eğitim Fakültesi’nin desteği ile toplam 406 kişiye yönelik Temel Bilgisayar Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

 

Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı

Personel Daire Başkanlığı ve Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde “Kurumsal Farkındalık Eğitim Programı” planlanmış ve 19-20 Eylül 2018 tarihlerinde toplam 3 oturumda gerçekleştirilmiştir. Bu programa 222 koruma ve güvenlik şube çalışanı katılmıştır.

Mevzuat Eğitimi

Personel Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın öneri ve görüşleri kapsamında Fakülte sekreterleri, MYO ve YO sekreterleri ve ilgili pozisyonlara vekalet eden idari personele yönelik olarak toplam 11 modülden oluşan Mevzuat Eğitim Programı hazırlanmıştır. 11 Aralık 2018 tarihinde başlayan eğitimlerimiz  ve 4 Ocak 2019 tarihinde tamamlanacaktır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ