Çerez Örnek
canlı destek

Uzaktan Mevzuat Eğitimi ve Sertifika Programı

Koordinatörlüğümüz tarafından Ege Üniversitesi personelinin güncel düzenlemeler ile mevzuat değişimlerine hakim olmaları ve iş süreçlerinde karşılaşılan bilgi eksikliği kaynaklı sorunların giderilmesi hedefleriyle "Uzaktan Mevzuat Eğitimi ve Sertifika Programı” tasarlanmış ve uygulanmıştır.

EGESEM ve UZEM işbirliği ile 04-18 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen eğitim ve sertifika programına idari süreçlerde çalışan toplam 1363 kişi katılmış1024 kişi  sertifika almaya hak kazanmıştır.

12 modülde gerçekleşen eğitim başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

 • İhale Uygulamaları
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Bilgi Edinme Kanunu-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Akademik ve İdari Personel Maaş ile İlgili Düzenlemeler
 • Akademik ve İdari Personel Görevlendirmeler
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • Bütçe Uygulaması
 • Ek Dersler ile İlgili Düzenlemeler
 • Ek Ders Otomasyon Programı İşlemleri
 • İşçi Maaşları İlgili Düzenlemeler-Prim Hizmet Beyannamesi
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ