Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Tarihçe

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü üniversitemizde insan kaynağının liyakat esaslı,etkin ve verimli değerlendirilmesi ve insan kaynaklarının hayata geçirilmesi amacıyla 27.06.2018 tarihinde kurulmuştur.Bu amaçlar doğrultusunda; üniversite bünyesindeki birimler ile ortak çalışmalar yürütmekte ve çalışmalarımızın memnuniyet,aidiyet ve performans düzeylerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.