Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü üniversitemizde insan kaynağının liyakat esaslı,etkin ve verimli değerlendirilmesi ve insan kaynaklarının hayata geçirilmesi amacıyla 27.06.2018 tarihinde kurulmuştur.Bu amaçlar doğrultusunda; üniversite bünyesindeki birimler ile ortak çalışmalar yürütmekte ve çalışmalarımızın memnuniyet,aidiyet ve performans düzeylerini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ