Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

  • Liyakata dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar ile Ege Üniversitesi çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve kurumsal aidiyet düzeylerini artırıcı faaliyetler gerçekleştirerek potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımak.