Çerez Örnek
canlı destek

Mevzuat Eğitimi

Mevzuat Eğitimi


Personel Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın öneri ve görüşleri kapsamında Fakülte sekreterleri,Enstitü sekreterleri, Meslek Yüksekokul ve Yüksekokul sekreterleri ve ilgili pozisyonlara vekalet eden idari personele yönelik olarak toplam 11 modülden oluşan Mevzuat Eğitim Programı hazırlanmıştır. 11 Aralık 2018 tarihinde başlayan eğitimlerimiz  ve 4 Ocak 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Gerçekleşen eğitim başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

 • Akademik ve İdari Personel Görevlendirmeler
 • Akademik ve İdari Personel Maaş İle İlgili Düzenlemeler
 • Ek Ders Otomasyon Programı İşlemleri
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • İhale Uygulamaları
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • Ek Dersler ile İlgili Düzenlemeler
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Bütçe Uygulaması ve Yapısı
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Bilgi Edinme Kanunu-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ