canlı destek

EĞİTMENLERİMİZ

2018-2019 Yılında İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde görev alan aşağıdaki eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz. 

 

EĞİTMEN                                                  MODÜL

Dr.Öğr.Üyesi Alev Ateş ÇOBANOĞLU      Temel Bilgisayar Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Onur DÖNMEZ

Öğr.Gör.İlker ÇOBANOĞLU

Prof.Dr.Mustafa Murat İNCEOĞLU

 

Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ         Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Yapan

Doç.Dr.Burak ÇAPRAZ                              Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi

 

Prof.Dr.Canan Fisun ABAY                         Akademik Personel Oryantasyon Eğitimi

Prof.Dr.Süheyda ATALAY

Prof.Dr.Hüseyin ONAY

Av.Nihal DEMİRHİSAR

Zekeriya YENER

Dr.Öğr.Üyesi Cihat Okan ARIKAN

Anıl KILIÇLI

Akın ÇİLEKOĞLU

Yusuf BALCI

Aybikem EŞER ARIKAN

Ali Cemal DEMİR

Doç.Dr.Özlem TUNCAY

Prof.Dr.Hatice ŞAHİN

Özgür GÜVENENLER

 

Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ          Kurumsal Farkındalık Eğitimi

Doç.Dr.Burcu ŞENTÜRK

Doç.Dr.Burak ÇAPRAZ

 

                                                                                                                                     BİRİMİ/UNVANI

Ali ASLAN                                                     Akademik ve İdari Personel                    Personel Daire Başkanlığı/Ayniyat Saymanı

                                                                      Görevlendirmeler

 

Filiz Gür ARSLAN                                         Akademik ve İdari Personel Maaş Ek     Strateji Geliştirme Daire    

                                                                      Ders ile İlgili Yasal Düzenlemeler           Başkanlığı/Mali Hizmet Uzmanı

 

                           

Mehmet KAYA                                               Ek Ders Otomasyon Programı                Öğrenci İşleri Daire 

                                                                      İşlemleri                                                   Başkanlığı/Öğretim Görevlisi

 

 

Fatma NADAS                                              Taşınır Mal Yönetmeliği                            Strateji Geliştirme Daire                                                                  

                                                                                                                                       Başkanlığı/ Mali Hizmet Uzmanı

 

Pakize HALİSÇELİK                                       Kamu İhale Kanunu                                Strateji Geliştirme Daire  

                                                                                                                                        Başkanlığı/ Mali Hizmet Uzmanı

 

 

Murat SEZGİN                                                6245 Sayılı Harcırah Kanunu                 Strateji Geliştirme Daire                    

                                                                       Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri       Başkanlığı/Mali Hizmet Uzmanı 

                                                                       Yönetmeliği

 

 

Pelin BOSTANCI                                            Bütçe Uygulaması ve Yapısı                    Strateji Geliştirme Daire 

                                                                                                                                         Başkanlığı/Şef

 

Veysel ŞAHAN                                                Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul   İdari ve Mali İşler Daire

                                                                        ve Esaslar Hakkında Yönetmelik              Başkanlığı/Şube Müdürü 

 

Nihal DEMİRHİSAR                                        Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri      Hukuk Müşavirliği/Avukat

                                                                        Hakkında Yönetmelik 

                                                                        Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

                                                                        Bilgi Edinme Kanunu

 

 

 

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ